Upright är ett komplett system för medlemshantering och kommunikation

Det finns inget annat medlemssystem som är så enkelt att använda, som ger så mycket för pengarna och som kommer så nära medlemmarna.

Det finns inga startavgifter eller dolda avgifter. Ni betalar bara för antal medlemmar och de tjänster som ni använder.

Medlemssystemet är så lätthanterligt och säkert att ni på kansliet är i gång efter en kortare introduktion. Alla medlemmar når systemet via sin vanliga webbläsare i mobilen, surfplattan eller datorn.

Upright Medlemsystem är en modern molntjänst där systemet är i ständig utveckling och alltid den senaste versionen. Du har således alltid tillgång till den senaste och mest uppdaterade programvaran.
   Komplett ekonomihantering
   Upright har komplett funktionalitet för hantering av föreningens ekonomi. Du får komplett överblick av alla typer av betaltransaktioner; manuella inbetalningr, Swish, bokföringsorders, inläsning av OCR-avier med fellistor och korrigering och allt sammanställs i lättöversiktliga rapporter.
    Automatisk dokumenthantering
    Samla era standarddokument och protokoll utan att behöva mejla fram och tillbaka eller använda externa tjänster. Upright har komplett funktionalitet för administration och spridning av interna dokument. Det går att söka och lagra dokument per organisationstillhörighet. All information finns sparad på ett säkert ställe och direkt tillgängligt via medlemssystemets inlogging.
     Lättillgängligt bokningssystem
     Administration av årets aktiviteter hanteras i en kalenderfunktion. På detta sätt kan hela verksamheten planeras i förväg. Samtliga bokningar är kopplade till medlemssystemets bokföring och fakturering vilket gör att samma rutiner kring fakturering och betalningsstatus kan användas. Bokningssystemet beställs som en tilläggsmodul till det ordinarie medlemssystemet.
      Långtgående distribution
      För organisationer som skickar ut paket, presenter eller produkter via postbud eller annan distribution är Upright Medlemssystem perfekt. I systemet kan ert distributionsföretag själv logga in och hämta aktuella mottagarlistor. Eller så kan ni ta ut distributionslistan via en Excel-fil. Utskickade artiklarna sparas på respektive medlems elektroniska medlemskort.
       Fullständig ärendehantering
       Komplett funktionalitet för att registrera och administrera inkommande och utgående dokument, upprättande av handlingar med spårbarhet och tillhörande statistik. Det går att se antalet ärenden som handläggs per dag, vecka, månad och år samt se fördelning mellan handläggare och ärendetyper som telefon, brevsvar och process
        Intuitiv medlemsportal
        Alla dina medlemmar får möjlighet att logga in för att uppdatera personliga uppgifter och inställningar. Grundläggande fakta som medlemskapsperiod, utskrift av medlemsintyg och betalningsstatus för event och aktiviteter finns med som standard. Det går även att förnya sitt medlemskap med några enkla klick.
         Underlättad fakturahantering
         Upright Medlemssystem levererar automatiskt utskriftunderlag direkt till tryckeri för distribution av vanliga postförsändelser. Hela den manuella rutinen kring betalningsregistreringen är ersatt av smart inläsning via bankfil som även triggar påminnelser vid utebliven betalning. Mindre organisationer med fåtalet fakturor/avier kan få utskriftsunderlag direkt till lokal skrivare på kontoret.
          Registrering av förtroendeuppdrag
          Nå ut med rätt information till rätt person via brev, mejl och SMS. Använd Upright Medlemssystemet att organisera föreningens kontaktpersoner genom att kategorisera dem efter deras funktion som funktionär, journalist, bibliotek eller leverantörer. Ange vidare om det är en intern kontakt, dvs person är aktiv inom den egna organisationen, extern kontakt som myndighet eller liknade.