Arkitektur
   Medlemssystemets programstruktur och affärslogik är uppbyggd på en komponentbaserad arkitektur.

   Detta innebär att moduler, dvs. grupperade funktioner som tillgodoser ett specifikt verksamhetsbehov, kan uppdateras oberoende av övriga moduler.

   Denna systemfilosofi medför att medlemssystemet enkelt kan vidareutvecklas när behov uppstår och därmed anpassas till morgondagens verksamhetsbehov.

   Medlemssystemets funktionalitet kommer aldrig att gå ur tiden. Detta för att medlemssystemet är i ständig utveckling vilket resulterar i att kunder alltid har tillgång till den senaste och mest uppdaterade programvaran.
    Betallösning

    Mer info...

     Medlemsportal
     Inloggning som ger tillgång till personliga uppgifter och inställningar.

     Här framgår medlemskapsperiod och det även att skriva ut ett medlemsintyg.

     Nyckelinformation om medlemskap och betalningsstatus för event och aktiviteter.

     Det går även att förnya medlemskap då direkt DIBS aktiverar nya period direkt.

      Ärendehantering

      Här finns kompletta funktioner för att registera och administrera inkommande och utgående/upprättade handlingar med tillhörande statistik.

      Hur många ärenden handläggs per dag,vecka månad, år. Se vilken handläggare samt fördelning mellan ärendetyperna
      a) Telefon
      b) Brevsvar
      c) Process

      Hur många och värdet på offererade brevsvar Hur många - antal och % av
      a) köper tjänsten
      b) Antalet pågående ärenden per vecka, månad samt totalt för sökt period
      c) Hur många avslutande ärenden i diariet under sökt period
      d) Karaktär av ärende efter ”kryssruta”
      e) Antal avslutatde, tappade , i förhållande till totala antalet processer

       Distribution
       Denna funktion kan användas av tredje part som t ex. hanterar packning och post.

       Tredje part kan logga in i systemet och hämta alltid aktuella listor.
       Ett väl utbyggt behörighetssystem gör att tredje part ser endast sin egen lista och kan inte påverka andra systemfunktioner.

       Under distribution visas alla artiklar som har betalats/beställts men inte skickats/levererats till beställaren eller annan  person. Även kampanjer som har värvar premier kommer premier att läggas på listan för distribution vid betalningstillfället.

       Det finns tre funktionsknappar:
       a) Etiketter
       b) Sätt leveransdatum
       c) Till Excel

       Artiklarna finns på respektive medlems medlemskort eller persons personkort.
       Man kan också ta ut distributionslistan på excel. Produkterna med fulständiga adressuppgifter skrivs ut då man trycker på knappen. 
        Enkel fakturahantering (OCR, påminnelser)
        OCR-avi förenkla hanteringen av inbetalningar genom att tillsammans med fakturorna bifoga en Bank- eller Plusgiroavi med maskinläsbara uppgifter

        Passar utmärkt större organisationer
        Organisationer med omfattande fakturering slipper den manuella betalningsregistreringen och systemet kan leverera utskriftunderlag direkt till tryckeri för distribuering till post.

        Passar utmärkt mindre organisationer
        Organisationer med få fakturor/avier slipper den manuella betalningsregistreringen och systemet kan leverera utskriftunderlag direkt till er lokala skrivare. Detta passar kunder som inte har så stora volymer där tryckeritjänsterna blir för dyra.

        Enklare kan det inte bli
        Hantering av inbetalningar görs enkelt genom att använda en så kallad OCR-avi. Från Bank- eller Plusgirot hämtas sedan filer med betalningsdata. Dessa läses in och kontrolleras, därefter uppdateras reskontran med betalningsinformationen. Modulen stödjer även Bankgiro Inbetalningar från Bankgirocentralen.

        OCR-utskrifterna uppfyller de krav på utskriftskvalitet och typsnitt/fonter som Bankgirot och Plusgirot ställer. Både laserskrivare och matrisskrivare kan användas. Modulen levereras med fakturablankett med färdig OCR-avi. Denna kan skrivas ut på blankt OCR-papper, vilket sänker företagets kostnader för tryck.
         Förtroendeuppdrag
         Medlemsregister är normalt grunden för all kommunikation i organisation.

         Registrerade uppdrag i medlemsregistret styr direkt möjligheter att skicka rätt information till rätt person via brev, mejl och SMS.

         Samtidigt visas alla registrerade uppdrag på medlemmars personkort i intranätet. Med en enhetlig struktur för uppdragen gör det möjligt för er att på alla nivåer i organisationen tolka och registrera uppdrag på samma sätt.

         Lokala variationer
         Till denna struktur finns möjligheten att lägga till en lokal komplettering ”gruppnamn” till uppdragsgrupper. Det är en valmöjlighet som används när det finns ett behov av att skilja två grupper åt. Exempelvis gruppen ”Kommitté” kan användas till både ”Kommitté: Val” och en ”Kommitté: Utbildning”

         Interna och Externa Uppdrag
         Uppdragen är indelade i ”Externa” och ”Interna Uppdrag”. Internt uppdrag avser förtroendeuppdrag och personal inom föreningens egen organisation. Externt uppdrag avser förtroendeuppdrag och personal utanför föreningens organisation som i exempelvis kommun och region.
          Flexibelt bokningssystem
          Kunder bestämmer själva vad som skall kunna bokas då medlemssystem inte sätter några begränsningar på detta.

          Alla bokningar är kopplade till medlemssystemets bokföring och fakturering vilket gör att era kunder enkelt kan följa status på bokningen.

          Eftersom bokningsfunktionen administration sköts i en kalenderfunktion är det enkelt att anpassa till alla typer av organisationer.

          Bokningssystem beställs som en tilläggsmodul till er ordinarie medlemsregister.
           Kraftfullt kundrelationsverktyg
           Med Upright är det möjligt att hantera omfattande såväl som enklare kampanjer och även kombinationer av kampanjer.

           Budgetering av fasta och rörliga kostnader för såväl planering som resultat kan göras.

           Svarshantering av inkomna svar hanteras givetvis av systemet vilket gör att man kan enkelt följa utfallet.


           Använd Upright bland annat för att

           • Skapa ringlistor för t ex. telemarketing.

           • Kampanjer för DR utskick där utskicken kan gå via tryckeri om så önskas.
            Medlemsavisering till olika organisationsstrukturer
            Medlemssystemet kan hantera oändligt många organisationer i ett och samma system.

            Det finns ingen begränsning i systemet på antalet medlemstyper och därmed tillhörande prissättning.

            Varje organisation kan välja

            *) om de vill ha rullande eller fasta medlemsperioder.

            *) om aviseringar skall hanteras centralt och genom utbetalningsrapporter som systemet skapar distribuera inbetalningar lokalt.

            Om organisationen består av klubbar kan klubbarna sköta sin avisering lokalt med hanteringen av betalningarna sker centralt.

            Systemet kan samtidigt som det är ett medlemssystem vara ett prenumerationssystem som då har egna rutiner och priser för prenumeranter.

            Är organisationen strukturerad enligt Sverige kartan t ex. Rik, län, kommun osv går det bra att installera Sverigedatabasen från posten i samma databas då detta hjälper er med postnummer och adresser vid inläsning av nya medlemmar. Databasen kan beställas på www.posten.se